Phần 2 - Các thành phần cơ bản của một hệ thống NFT

Posted by Giap Nguyen on 2023-02-02

Các thành phần cơ bản của một hệ thống NFT

Các hệ thống NFT thông thường bao gồm các thành phần chính sau

 • Smart contract: Smart contract là một phần quan trọng trong hệ thống NFT. Nó là một chương trình được lập trình để tự động hóa việc quản lý và phân phối NFT. Smart contract đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và giao dịch trên blockchain.

 • Blockchain: Blockchain là nơi lưu trữ dữ liệu của NFT. Blockchain đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và giao dịch thông qua cơ chế mã hóa và xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau.

 • IPFS (InterPlanetary File System): IPFS là một hệ thống phân tán để lưu trữ và truyền tải các tài liệu. IPFS được sử dụng để lưu trữ hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu liên quan đến NFT.

 • NFT Marketplace: Là nơi mua bán và giao dịch NFT. Các thị trường này cung cấp các công cụ để định giá, mua bán và quản lý NFT.

Tóm lại, một hệ thống NFT là một hệ thống phức tạp được đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và giao dịch thông qua sự kết hợp giữa blockchain, smart contract, IPFS và các chợ NFT.

Smart Contract

NFT smart contract là một loại hợp đồng thông minh (smart contract) được viết trên một nền tảng blockchain như Ethereum để xác định và quản lý các NFT (non-fungible token).

Các NFT smart contract bao gồm các mã lệnh và quy tắc để tạo ra các token độc nhất vô nhị, mô tả thông tin về tài sản, quy định các hành động của chủ sở hữu và người mua khi giao dịch token đó.

Các NFT smart contract cho phép tạo ra các NFT với tính độc nhất vô nhị và không thể thay đổi. Mỗi NFT được gắn liền với một địa chỉ duy nhất trên blockchain, giúp cho việc quản lý tài sản trở nên an toàn và minh bạch hơn.

Điều quan trọng trong các NFT smart contract là quyền sở hữu, quản lý và chuyển nhượng tài sản được lưu trữ và quản lý trên blockchain một cách an toàn và rõ ràng. Các NFT smart contract đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thị trường NFT hiệu quả, giúp cho các tác giả, nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật và nhà đầu tư có thể tương tác và giao dịch với nhau một cách minh bạch và an toàn.

Tạo nên NFT smart contract là một công việc phức tạp và đòi hỏi kiến thức về lập trình và blockchain. Tuy nhiên, đây là một trong những bước đầu tiên để bạn có thể tạo ra một NFT cho riêng mình. Sau đây là các tài liệu viết NFT smart contract có thể giúp bạn bắt đầu:

 • https://ethereum.org: Đây là trang web chính thức của Ethereum và cung cấp các tài liệu, ví dụ và hướng dẫn chi tiết để bạn có thể viết một NFT smart contract trên Ethereum. Trang web này cũng cung cấp các công cụ và nguồn tài nguyên để bạn có thể phát triển các ứng dụng dựa trên Ethereum.

 • https://solidity.readthedocs.io: Solidity là ngôn ngữ lập trình chính để viết smart contract trên Ethereum. Trang web này cung cấp các tài liệu và hướng dẫn về ngôn ngữ Solidity, bao gồm cách sử dụng các câu lệnh và đối tượng để viết một NFT smart contract.

 • https://OpenZeppelin.com: OpenZeppelin là một framework cho phép bạn xây dựng các ứng dụng dựa trên Ethereum một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trang web này cung cấp các ví dụ và mẫu smart contract, bao gồm cả NFT smart contract, giúp bạn có thể bắt đầu tạo ra NFT của riêng mình.

 • https://remix.ethereum.org: Remix là một trình biên dịch trực tuyến và môi trường phát triển tích hợp trên Ethereum. Nó cho phép bạn viết, biên dịch và triển khai smart contract trên Ethereum một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trang web này cung cấp các ví dụ và hướng dẫn chi tiết để bạn có thể tạo ra một NFT smart contract sử dụng Remix.

 • https://solidity-by-example.org: Đây là một trang web cung cấp các ví dụ về các smart contract được viết bằng Solidity. Trang web này có một mục riêng để giải thích cách tạo ra một NFT smart contract trên Ethereum và cung cấp các ví dụ cụ thể để bạn có thể thực hành.

Ngoài các tài liệu trên, bạn cũng có thể tìm kiếm các video hướng dẫn trên YouTube hoặc tham gia các diễn đàn trên mạng xã hội để tìm kiếm sự trợ giúp và hỗ trợ từ cộng đồng lập trình Ethereum.

IPFS

IPFS (InterPlanetary File System) là một hệ thống phân tán để lưu trữ và truyền tải các tài liệu, không có trung tâm hoặc điểm tập trung. Thay vì lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ tập trung, IPFS sử dụng một mạng lưới các nút đóng vai trò làm nút IPFS để lưu trữ và chia sẻ các tài liệu. Mỗi tài liệu được chia nhỏ thành các mảnh (chunk) và mỗi mảnh được lưu trữ trên nhiều nút khác nhau trong mạng. Khi người dùng truy cập một tài liệu, IPFS sẽ tự động tìm kiếm các mảnh tài liệu đó từ các nút khác nhau trong mạng, sau đó hợp nhất chúng để tạo ra tài liệu hoàn chỉnh.

Do đó, IPFS không có tập trung và không phụ thuộc vào bất kỳ một nút hoặc máy chủ nào để duy trì hoạt động của nó. Điều này có nghĩa là IPFS cực kỳ linh hoạt và có khả năng chống lại các cuộc tấn công tập trung. Bất kỳ ai trong mạng có thể trở thành một nút IPFS và cung cấp dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài liệu cho người dùng khác trên mạng.

Q: Có bắt buộc phải sử dụng IPFS không?

A: IPFS không bắt buộc phải sử dụng khi triển khai NFT, tuy nhiên nó là một trong những giải pháp phổ biến nhất để lưu trữ và phân phối dữ liệu liên quan đến NFT.

Nếu không sử dụng IPFS, thì dữ liệu của NFT có thể được lưu trữ trên các nền tảng lưu trữ trực tuyến khác như Amazon S3, Google Cloud Storage hoặc Microsoft Azure. Tuy nhiên, các nền tảng này thường có chi phí cao hơn so với IPFS và không đảm bảo tính phân tán của IPFS.

Việc sử dụng IPFS giúp cho dữ liệu liên quan đến NFT được lưu trữ phân tán trên nhiều node khác nhau, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nền tảng lưu trữ trực tuyến truyền thống. Tuy nhiên, việc sử dụng IPFS cũng đòi hỏi một số kiến thức kỹ thuật và phải có chi phí để triển khai và vận hành hệ thống IPFS.

Các biện pháp bảo vệ bản quyền tài sản NFT

Các hệ thống NFT mua bán ảnh và tác phẩm nghệ thuật thường sử dụng các biện pháp bảo vệ bản quyền để đảm bảo rằng người sở hữu NFT cũng là chủ sở hữu của tác phẩm gốc. Một số biện pháp phổ biến bao gồm:

 • Gắn dấu thời gian: Hệ thống gắn dấu thời gian sẽ xác định chính xác thời điểm tạo ra tác phẩm, từ đó đảm bảo quyền sở hữu.

 • Ký số: Kỹ thuật ký số có thể được sử dụng để bảo vệ bản quyền, đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm và chứng minh nguồn gốc.

 • Watermark: Đây là phương pháp chèn logo hoặc tên tác giả lên tác phẩm để đảm bảo tính toàn vẹn và nguồn gốc của nó.

 • Xác minh thông tin: Hệ thống xác minh thông tin có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp pháp của tác phẩm và nguồn gốc của nó.

 • Hợp đồng thông minh: Một số hệ thống NFT sử dụng các hợp đồng thông minh để đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch và định rõ các điều khoản của việc sở hữu tác phẩm.

Nếu ảnh của bạn bị người khác sử dụng trái phép, bạn có thể bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách đưa ra các bằng chứng cho thấy rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm đó. Tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ cụ thể, có các quy định và luật pháp khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn và các nhà phát triển và chính phủ đang cố gắng xây dựng các quy định và hệ thống pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tác và người sử dụng NFT.